Startujemy wkrótce!

Zespół JuiceMeUp

Kontakt: biuro@juicemeup.pl, tel. +48 22 4863286


JUICE ME UP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego 9 lok. 70, 03-984 Warszawa,

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577971, nr NIP: 1132896034, kapitał zakładowy 10.000 złotych.